Suomen Tutkimus Tieto
Image default
Sijoitus

Tee-se-itse alennuksia: kuinka sijoitusyhtiöt ostavat omia omistuksiaan

Mikä onkaan reilu hinta silloin, kun olet myymässä jotakin itsellesi? Ei, tämä ei ole kompakysymys, vaan pikemminkin arkipäivää Wall Streetilla. Nykyään nimittäin jatkuvasti kasvava määrä yksityisiä sijoitusyhtiöitä perustaa uusia rahastoja, joilla ostaa omistamiaan yhtiöitä toisilta rahastoilta, joita he jo kontrolloivat. Kun näissä tapauksissa sekä ostaja, että myyjä ovat käytännössä sama taho, niiden molempien ollessa saman sijoitusyhtiön tiukassa hallinnassa, on viime aikoina alkanut varsin tiukka syynäys näiden kauppojen hinnoittelua kohtaan. Sijoitusyhtiöt kuitenkin vakuuttelevat vahvasti, että nämä kaupat on tehtävä hyvän maun rajoissa, käyttäen käypää kauppahintaa, jotta kaikki tahot ovat tyytyväisiä toteutuneeseen kauppaan.

Sijoitusyhtiöiden toiminta

Perinteisessä sijoitusyhtiöillä tapahtuvassa pääomien siirrossa antavat sijoittajat sijoitusyhtiön rahastolle omaa rahaansa, joka taasen sijoittaa ne sijoitusstrategiansa mukaisesti erilaisiin salkkuyhtiöihinsä. Näin ollen sijoittajat luonnollisesti odottavat saavansa rahansa takaisin tuottojen kera, kunhan kyseiset yhtiöt myydään ulkopuolisille ostajille, joka yleisesti ottaen tapahtuu noin 5-7 vuoden aikajänteellä. Koronapandemia kuitenkin aiheutti häiriötä kyseisten rahastojen kykyyn tehdä exitejä ja myydä yhtiöitään eteenpäin, ja näin ollen myös vaikeutti rahojen palauttamista sijoittajille, sen saadessa ostajaehdokkaat aiempaa varautuneemmiksi. Agressiivinen asiakashankinta pelasti kuitenkin sijoitusyhtiöt vuonna 2020, mahdollistaen uusien yhtiöiden hankkimisen, sekä omaisuuden palauttamisen lähtöhaluisille sijoittajille. Tämä uusi pääoma luonnollisesti mahdollisti sijoitusyhtiöillä myös varsin tuottoisten rahastojen hoitokulujen perimisen aiemmalla tasollaan yhä jatkossakin.

Sijoitusyhtiöiden sisäpiirin kaupat

Vuonna 2020 sellaisten pääoman siirtojen, joissa ostettava yhtiö hankittiin käytännössä samalta omistajataholta itseltään, joka sitä myikin, arvo nousi ennätysmäiseen 21,8 miljardiin dollariin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 87% kaikista yksityisten sijoitusyhtiöiden kaupoista tämäntyyppisessä yritysten myynnissä toimi ostajana ja myyjänä käytännössä sama taho. Luku on noussut huolestuttavaan tahtiin vuodesta 2019, jolloin se oli 17 miljardia dollaria, eli 68% kaikista vastaavista kaupoista. Tänä vuonna 2021 arvioidaan kuitenkin luvun nousevan täysin uusiin sfääreihin, sillä jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytiin kauppaa 15 miljardilla dollarilla, kun viime vuonna tähän aikaan vuodesta oli luku ainoastaan 7 miljardia dollaria.

Alan asiantuntijat kertovatkin tällaisten kauppojen olevan yhä yleisempiä, koska pandemiasta aiheutuneet taloushuolet alkavat tämän vilkkaan elvytyksenkin keskellä palata takaisin ihmisten mieleen, jonka lisäksi on markkinoilla tapahtumassa ennätysmäinen määrä fuusioita ja yrityskauppoja, joiden vuoksi sijoittajat taas haluavat kotiuttaa voittojaan sijoittaakseen kyseisiin mahdollisuuksiin. Luonnollisesti, aivan kuten aina ennenkin, tulee sijoittajien tässä kohden harkita tarkkaan ajoitustaan, kotiuttaako tämä voittoja nyt, vai vasta myöhemmin tulevaisuudessa.

Näillä sijoitusyhtiöillä on huomattavasti aiempaa suurempi motiivi pitäytyä kiinni hyvissä yhtiöissä, joita he ovat onnistuneet salkkuunsa jo aiemmin haalimaan, sillä uskomattoman korkealle tasolle noussut kilpailu uusista yrityshankinnoista on nostanut yritysten arvostustason todella korkeaksi, tehden niiden hankkimisesta erittäin kallista myös sijoitusyhtiön näkökulmasta. Näin ollen sijoitusyhtiöt ovatkin joutuneet jarruttelemaan uusien yhtiöiden lisäämisessä osaksi salkkuaan etenkin perinteisin tavoin, joka taas on ajanut yhtiöitä jo aiemmin mainittujen kaupankäyntimenetelmien käyttämiseen yhä kasvavissa määrin.

Kuinka voit hyötyä osakesijoittamisesta?

Tärkeimpänä kysymyksenä itse lukijallemme lienee kuitenkin se, kuinka tämä itse voi hyötyä mahdollisimman paljon osakesijoittamisesta. Vaikka yksityissijoittajalla varsin harvoin onkaan käytössä sijoitusyhtiöiden kymmenien tai jopa satojen miljardien dollarien arvoisia omaisuuksia, joita käyttää salkkunsa rakentamiseen, kykenee yksityissijoittajakin erottumaan edukseen markkinoilla. Yksityissijoittajan suurimpana etuna on rajoitusten puute, sillä suuria rahastoja ohjaavat tarkat sijoitusstrategiat, jotka määräävät kohteiden hajautusta ja sijoittajiensa varallisuuden käyttöä, kun taas yksityissijoittaja voi luonnollisesti lain sallimmissa rajoissa käyttää varallisuuttaan varsin vapaasti. Sijoitusyhtiöistä on kuitenkin hyvä ottaa opikseen, riippumatta siitä millainen sijoittaja itse sitten oletkaan. Heidän käyttämänsä edistyneet analyysit sekä sijoitusstrategiat mahdollistavat yhtiöiden valikoinnin varsin erilaisella tarkkuudella kuin yksityissijoittajalta yleensä on mahdollista. Suosittelemme kuitenkin ennemmin soveltamaan kaikkea oppimaansa kuin pyrkimäänkään suoraan kopioimaan suurten sijoitusyhtiöiden toimintaa, sen ollessa pitkällä aikavälillä tuottoisampi strategia yleisesti ottaen.

Meta title:

Meta Desc: